Home » Veelgestelde vragen
 

Veelgestelde vragen

Hoe werkt dat eigenlijk, bouwen zonder aannemer?
Bouwen zonder aannemer betekent vooraf inzicht in kosten, planning en kwaliteit en dus geen verassingen achteraf. Al vanaf de eerste schets bieden wij u inzicht in de verwachte bouw- en investeringskosten. Dit geeft u voordat u investeert in bijvoorbeeld grond en een architect een goed beeld of uw project past binnen het beschikbare budget. Samen met u, de architect, de constructeur en de overige adviseurs gaan we vervolgens aan de slag om binnen het beschikbare budget uw bouwwens te ontwikkelen tot en met definitief ontwerp.
Zodra al deze stukken gereed zijn, gaat onze kostendeskundige hiermee aan de slag. Dit resulteert in een begroting gebaseerd op offertes welke ter goedkeuring aan u wordt aangeboden. Aan de hand van deze goedgekeurde begroting worden de verschillende onderdelen namens u ingekocht. Dit inkopen vindt pas plaats na uw goedkeuring. Er worden dus nooit opdrachten verstrekt waar u het niet mee eens bent. Tot slot bewaken wij tijdens het bouwproces de voortgang, de kwaliteit en de budgetten. Al deze gegevens zijn permanent voor u beschikbaar via ons online projectportaal.  

Als ik zonder aannemer ga bouwen loop ik dan zelf alle risico's?
U bent inderdaad de risicodrager van het project, dit is mede de reden dat u de volledige zeggenschap heeft en alle financiële voordelen ten gunste van u komen. Risico's ontstaan echter wanneer men niet weet wat men doet. U-build Bouw staat u daarin bij vanaf het eerste idee tot en met oplevering. 

Als ik zonder aannemer ga bouwen betekent dit dan dat ik zelf met een hamer sta?
Nee uiteraard niet. Tijdens de realisatie van uw gebouw organiseren en begeleiden wij het hele bouwproces. Wij bereiden alle onderdelen voor, coördineren op de bouwplaats en houden daarbij toezicht op de kwaliteit en de voortgang. We informeren u hier continu over. Er wordt wel van u verwacht dat u keuzes maakt over alle onderdelen van het project. Uiteraard helpen wij u bij het nemen van deze beslissingen. 

Als er geen aannemer meer is, wie verzorgt dan mijn garanties?
Omdat u bouwt zonder aannemer, werken alle opdrachtnemers rechtstreeks voor u. Dit rechtstreekse contract stelt de opdrachtnemers in staat om hun expertise naar voren te brengen en een kwalitatief hoogwaardig product af te leveren.
Men staat achter het geleverde product en is hierdoor in veel gevallen bereid om zelfs een hogere en langere garantie af te geven dan gebruikelijk. Wij zorgen ervoor dat u na het gereedkomen van uw project beschikt over een volledig garantiedossier van alle opdrachtnemers en leveranciers met de daarbij behorende onderhoudscontracten.